top of page

Missie & visie

MISSIE

Opera Present vzw heeft als doel om mensen op een toegankelijke en aangename manier kennis te laten maken met opera. We staan voor vernieuwing met respect voor de oorspronkelijke composities. Binnen de organisatie hanteren we een bottom-up structuur: elke medewerker neemt actief deel aan het creatieproces en heeft een gelijkwaardige inspraak. Het team kan hierdoor in volledige openheid met elkaar samenwerken.

VISIE

In deze 21ste eeuw komt de maatschappelijke positie van opera steeds meer onder druk te staan. Een groot deel van de bevolking heeft nauwelijks nog voeling met de kunstvorm. Nochtans heeft opera alles in haar mars om een breed publiek te kunnen aanspreken: muziek, toneelspel, decoratie, licht, dramatekst, poëzie, dans, beweging, video en computeranimatie maken ondertussen allen deel uit van deze eeuwenoude traditie. Als totaalkunst leent opera zich uitstekend tot het aanboren van maatschappelijke, historische en filosofische thema’s.

De vooroordelen over opera – dat het elitair, ontoegankelijk en ouderwets zou zijn – vormen voor velen een struikelblok om een operahuis binnen te gaan. Onze organisatie wilt deze vooroordelen weerleggen door aangepaste versies van opera’s te maken voor een publiek van 12 tot 99 jaar op locaties die gemakkelijk bereikbaar zijn. Op dit moment willen we ons vooral toespitsen op kleinschalige opera’s (zoals Le Docteur Miracle van Georges Bizet) zodat de productiekost beperkt blijft en de toegangsprijs zeker geen drempel vormt. Een beperkte bezetting biedt ook de mogelijkheid om te experimenteren met de organisatiestructuur van het (opera)gezelschap. Doorgaans werkt een operahuis volgens een traditionele top-downstructuur: de regisseur bepaalt eerst het artistiek concept, waarna de zangers erbij komen. Wij willen nagaan of een operaproductie aan kwaliteit wint wanneer de uitvoerders het artistiek concept mee bepalen. Een evolutie van uitvoerder naar maker heeft al met succes plaatsgevonden in de theaterwereld. Nu is de opera aan de beurt.

Missie: Over ons
bottom of page